Drylok Original

425 kr1195 kr

Våra normala leveranstider är 3-5 dagar

Vattentätande Betongfärg – DRYLOK Original

DRYLOK Original är framtagen för att vattentäta alla betongytor, inom- och utomhus, ovan eller under marknivå. DRYLOK tränger in i betongens små porer, expanderar när den torkar och bildar en stark vattentät barriär. DRYLOK Original står emot ett vattentryck av 10 psi (motsvarande en vägg av vatten som är 6,7 meter hög). Vattenburen. 10 års garanti.

  •  Kan användas i fiskdammar
  •  Tål ett tryck av 10 psi
  •  Diffusionsöppen – fukt blir ej stående i betongen
  •  10 års garanti
  •  Brytbar

DrylokVTBpensling              DrylokVTBroller