Seal & Go

249 kr425 kr

Våra normala leveranstider är 3-5 dagar

Seal & Go Reparationstejp

är din bästa vän i verktygslådan! Ha alltid en Seal&Go nära till hands, när det oförutsedda händer som behöver stark permanent reparation eller lagning.

Spara tid och pengar med Seal & Go, den lättanvända och oerhört starka reparationstejpen i fiberglas, som efter applicering blir stenhård på bara några minuter.

SEAL&GO LÄCKAGEBANDAGE

Komplett kit med bruksanvisning, handskar, slippapper.

  • 50 mm bredd 182 cm längd

Bruksanvisning & teknisk produktdata

Förarbete
Vid ett vattenläckage ska slangen, kranen eller röret tryckreduceras och tryckavlastas om möjligt, annars täta hålet med gummi- eller träplugg. Avlägsna så mycket smuts, fett, olja, färg, rost och andra föroreningar som möjligt på bästa sätt från ytan. Rugga upp ytan ca 10 cm runt skadat område. Ju renare och repigare yta, desto bättre vidhäftning.

Applicering
Förpackningen öppnas först när förarbetet är utfört. Seal&Go© läckagebandage doppas i vatten och pressas, eller kramas, med handen i ca 10 sek.

Börja lindningen 5-10 cm utanför kran-, slang eller rörläckaget och linda över läckaget samt 5-10cm på andra sidan. Linda runt slang/kran/rör genom att dra och sträcka bandaget ordentligt för bästa styrka och vidhäftning mot underlaget. Koncentrera lindningen över skadat område så att minimum 10 lindningar appliceras över skadan.

Överlappning ska ske så att endast 10% av underliggande bandage exponeras. Avsluta applicering genom att med handen fördela skummet för härdning över reparerat område tills en fin, slät yta uppstår. Beroende på reparation kan det vara nödvändigt att använda mer än ett bandage. I så fall måste applicering ske omedelbart på redan applicerat bandage. På vissa läckage kan det vara lämpligt att täta med metall eller annat material innan bandagelindning sker.

Övrig information
Seal&Go© Läckagebandage är en specialutvecklad glasväv, förimpregnerad med polyuretan harts. Hartset startar sin härdningsprocess vid kontakt med vatten och härdar därefter mycket snabbt för en akut tätning och lagning av läckande rör, kranar & slangar.

Förpackning
Bandagen finns i storlekarna nedan, beroende på yttre diameter:

  • 50 mm bredd 182 cm längd

Säkerhetsdata
Härdat material är inte klassificerat som hälsovådligt

Arbetsskydd
Enligt Härdplaster, Arbetarskyddsnämnden.
Gummi- eller plasthandskar ska användas vid kramning & applicering av produkten.

Lagring
Ska ske i originalförpackning. Lagringstiden är 12 månader.

Seal&Go© teknisk produktdata:
Arbetstid: 1-2 min (beroende på temperatur & underlag)
Draghållfasthet: 30 MPa
Fullt härdad: 30-45 min.
Hårdhet Shore D: 70
Härdningspunkt: 10 min.
Sträckmodul: 7.5 GPa
Temperatur resistens: 150°C
Trycktålighet: 15-30 Bar (beroende på dimension, rör/slang samt läckaget)
Utvidgningskoefficient: 1.9 X 10-3/°C