Rent Hus 5 lit Koncentrat

399 kr

Våra normala leveranstider är 3-5 dagar

Produkten är biologiskt nedbrytbar och etsar inte på glas.

Användningsområden
På alla typer av ytor, tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar. Rent Hus kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast m.m.

Bruksanvisning tak
Appliceras flödigt med lågtrycksspruta, efter behandling spolar regnet med tiden bort resterna ytan behöver  inte sköljas. Alger är normalt sett eliminerade inom ett år, och lav efter ca två år. Du kan givetvis skölja av om beväxtningen vill tas bort direkt, högtryckstvätt rekommenderas.

Bruksanvisning ommålning, underhåll – övriga ytor
Se dosering nedan. Appliceras med lågtrycksspruta eller med högtryckstvätt som har doserings funktion, så att ytan blir blöt. Låt verka 1-4 timmar, (beroende på smutsighetsgrad, testa på en liten yta). Rent Hus kan även appliceras med pensel. Ytan sköljs noggrant, bäst effekt fås med hetvatten. Arbeta med tvättborste om inte enbart sköljning tar bort beväxtningen.

Rengöring
Rent Hus avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål, och vatten.

Dosering:

Vid stora problem med svarta prickar använd Rent Hus outspädd, var noga med sköljning.

Spädning vid ommålning/tak: 1 del Rent Hus – från 0-5 delar vatten (beroende på nedsmutsning)

Spädning vid underhållstvätt: 1 del Rent Hus – från 1-10 delar vatten (beroende på nedsmutsning)

Tänk på!

Behandla ej frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas. Undvik för högt tryck på framförallt träfasad.